...

Làm thế nào để khôi phục tập tin bị mất khi usb không mở được

một Có nhiều lý do khiến flash drive không thể mở được. Chúng ta chỉ có thể thử từng giải pháp một.