...

ไม่สามารถเปิดแฟลชไดรฟ์วิธีการกู้คืนไฟล์ที่สูญหาย

หนึ่ง มีสาเหตุหลายประการที่ทำให้ไม่สามารถเปิดแฟลชไดรฟ์ได้ เราสามารถลองวิธีแก้ปัญหาที่เป็นไปได้ทีละข้