...

फ्ल्यास ड्राइव खोल्न सकिदैन, हराएको फाइल कसरी पुन: प्राप्ति गर्ने

2021-05-02 14:02 260

एक त्यहाँ धेरै कारणहरू छन् जुन फ्ल्यास ड्राइभ खोल्न सकिँदैन। हामी सम्भव समाधानहरू एक-एक गरेर गर्न सक