...

ແຜ່ນແຟດບໍ່ສາມາດເປີດໄດ້, ວິທີການກູ້ຄືນໄຟລ໌ທີ່ຫາຍໄປ

ຫນຶ່ງ ມັນມີຫຼາຍເຫດຜົນວ່າເປັນຫຍັງບໍ່ສາມາດເປີດ Flash drive ໄດ້. ພວກເຮົາສາມາດທົດລອງວິທີແກ້ໄຂທີ່ເປັນໄປໄດ