...

Τα αρχεία της επιφάνειας εργασίας του υπολογιστή λείπουν, πώς να ανακτήσω τα χαμένα αρχεία της επιφάνειας εργασίας;

2021-05-14 16:36 2690

Ένας φάκελος που τοποθετείται στην επιφάνεια εργασίας λείπει, αν και τι είναι στο φάκελο, ειδικά δεν

...

η μονάδα flash δεν μπορεί να ανοίξει, πώς να ανακτήσετε τα χαμένα αρχεία

2021-05-02 12:53 87

a Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους οποίους η μονάδα flash δεν μπορεί να ανοίξει. Μπορούμε μόνο να δο